Segona trobada


14-04-18
Assistents:
-          Natalia Alejandre
-          Àlex Beneseit
-          Marta Amat
-          Dolors Ollé
-          Esther Ferrer
-          Gerard Piñol
-          Teresa Escoda
-          Neus Solé
-          Emma Muriel
-          Alba Barbosa
Excusen la seva absència:
-          Eva Trias
-          Toni Antúnez

Temes tractats:
Es mostra el plànol amb les zones marcades on hi ha elements fixes i on hi ha la possibilitat de transformar l’espai. Tot i que es valora la possibilitat de moure d’espai aquests elements si és necessari.
La Teresa proposa un rocòdrom d’insectes i una bassa per regular les plagues dels mosquits. També ens servirà per treballar la cadena tròfica dels amfibis i les plantes aquàtiques.
L’Emma diu que per aprofitar l’ombra de la truana allà es pot fer un espai de conversa.
L’Àlex proposa una zona per fer teatre (escenari, grades, àgora...).
L’Emma també explica que a l’Ajuntament se’ls ha demanat una marquesina a la zona d’entrada d’infantil, així aquell espai seria útil en dies de pluja o molt assolellats.
L’Esther exposa que al sorral es podrien posar diferents elements per poder jugar (balances, construir ponts, túnels...). S’hauria de treure sorra i posar sauló.
L’Emma comenta que li pot dir al Ramon, que és biòleg, ens pot orientar com a paisatgista.
L’Àlex diu que hem de tenir en compte que si es volen tenir animals que siguin que no s’hagin de cuidar, ja que durant les temporades d’estiu o festives no ens haguem de preocupar per ells.
La Natàlia diu que un lloc idoni per la zona de teatre pot ser davant de la sortida de CM, al costat dels xiprers.
Es veu amb bons ulls col·locar un rocòdrom d’escalada horitzontal a la paret del davant dels contenidors.
També es valora contemplar la proposta dels alumnes, posar gronxadors. S’ha de veure de quin material i ubicació.
Pel que fa a les tirolines es parla que ha de ser tipus balancí.
Al Petit explorador hi ha idees senzilles i fàcils per agafar idees.
Ens imaginem el pati amb diferents nivells.
Es proposa que es faci difusió al blog de l’escola, on es pengin les actes. S’encarreguen la Teresa i l’Alba.
Per aquest curs pensem que s’ha de començar a fer alguna actuació, tot i que no sigui definitiu, que es pugui canviar d’ubicació si és necessari: troncs, pedres, balança al sorral...
Es parla també de la possibilitat de fer una zona d’equilibris, amb cordes, estructures de fusta de diferents dificultats...
S’explica que el curs passat ja vam demanar pressupost pel rocòdrom. Demanarem a l’empresa que ens actualitzi el pressupost i farem valoració per posar-lo aquest curs.
L’Esther i la Natalia coneixen una empresa de fustes que ens pot subministrar fustes per construir la zona d’equilibris: Canyissos Vallès de Puigdàlber.
La propera comissió serà el dijous 17 de maig a les 16:45h.

Comentaris

Entrades populars